Norsk klimamonitor

Norsk Klimamonitor er ei koordinert datainnsamling på kryss og tvers av samfunnet. Målet er å gi ei løpande og systematisk skildring av arbeidet med, og haldningane til, klimatilpassing. Prosjektet bygger på ei anerkjenning om at alle i samfunnet har eit ansvar: den enkelte, hushald, private føretak og myndigheiter. Prosjektet vil difor samle inn data frå alle desse, i form av ulike spørjeundersøkingar, og gjere resultat opent tilgjengelege for brukarane av Noradapt. 

Startdato:
Sluttdato:
Finansiert av:
Noradapt
I samarbeid med:
NORCE Norwegian Research Centre AS
DIGSSCORE (Universitetet i Bergen)
CICERO Senter for klimaforskning
SINTEF
Prosjektnummer:
6516-38
Prosjektleiar:
Forskar og stipendiat
Aktuelt: