Fylkesprofiler klimatilpasning

Foredrag
Id:
Mai 2024

Foredrag under klimaomstillingskonferansen 2024 i Sogndal. Presentasjon av nytt verktøy for å sammenligne innsats, risikosyn og bærekraft i klimatilpasningen blant ulike grupper i samfunnet. Fylkesprofilene sammenligner kommuner, fylkeskommuner, Statsforvalteren, bønder og innbyggere på tvers av alle fylker.