Kronikk
Id:
August 2022
Utgjevar:
Nationen
Tidsskrift:
nationen.no #motkultur

Noreg er eit land der mange tvilar på klimaendringane. Men når det gjeld klimatilpassing, meiner folk flest at det hastar å ruste samfunnet mot villare vêr. Denne forventinga må regjeringa leve opp til.