Norsk klimamonitor – Konsulent- og arkitektundersøkelsen 2021

Notat
Id:
November 2021

Notatet viser resultat fra en undersøkelse til norske konsulenter om arbeidet med klimatilpasning. 100 konsulenter fra RIF og NAL deltok i spørreundersøkelsen, som er en del av Norsk klimamonitor sin kartlegging av hvordan offentlige og private aktører i Norge tenker om og arbeider med klimatilpasning. Undersøkelsen viser blant annet at klimatilpasning i størst grad er på dagsorden hos oppdragsgivere i kommuner, hvor 13% og 30% svarer at de henholdsvis i svært stor grad og i stor grad. Undersøkelsen viser også at den største barrieren for å få gjennomført tiltak for tilpasning til klimaendringer i konsulentoppdrag knyttes til at entreprenør som oppdragsgiver mangler økonomiske insentiv til å inkludere klimatilpasning i prosjektet. Videre viser undersøkelsen at i oppdrag fra offentlig forvaltning hvor klimatilpasning har inngått, er det oftest oppdragsgiver som har tatt initiativ eller stilt krav til at klimatilpasning skal være den del av prosjektet.