• Aktuelt
  ""

  Min-Sung Hong frå Sør-Korea kom til Vestlandsforsking i februar og skal forske på stordata. Den største overraskinga i møtet med Norge er all fritida som følgjer med jobben.

 • Aktuelt
  ""

  Denne veka er forskarar og aktørar frå Irland, Storbritannia, Sverige, Finland og Norge samla til avslutningskonferanse for eit tre-årig samarbeid om innovasjon i offentleg sektor.

 • Aktuelt
  ""

  Laksefiskarane i Lærdal legg att meir pengar lokalt enn fiskarar ved andre lakseelvar i Norge. I gjennomsnitt brukte fiskarane i Lærdal kr. 2600 per døgn til fiske, opphald, mat og drikke. Det visar at elveeigarane og Lærdalssamfunnet har klart å utvikle produkt som fiskarane er viljuge til å betale godt for.

 • Aktuelt
  ""

  Onsdag 21.februar inviterte Vestlandsforsking til oppstartsmøte i prosjektet «Virkninger av klimaendringer på norsk naturbasert reiseliv» i Sogndal. Forskingsmiljø og brukarpartnarar samla seg for å diskutere kva utfordringar eit endra klima vil by på for ulike reiselivsaktivitetar.

 • Aktuelt
  ""

  Kommunar kan ha god nytte av skadedata frå forsikringsselskapa, slår Vestlandsforsking fast i ei kartlegging for Miljødirektoratet. Kommunane brukte mellom anna informasjonen dei fekk utlevert til å finne problemområde i vass- og avløpsnettet.

 • Aktuelt
  ""

  EU sin ambassadør i Norge, Thierry Béchet, har denne veka vore to dagar i Sogndal. Han vitja Vestlandsforsking onsdag 21. februar og fekk høyre om forskingsaktiviteten ved instituttet og deltakinga i EU sine forskingsprogram.

Nye prosjekt

Nye publikasjonar