• Stefan Gössling, #Klimaomstilling2018

  – Mange har eit kjærleiksforhold til bilen, og få er klare for skilsmissa som må til, sa Stefan Gössling på konferansen #klimaomstilling2018 – vel vitande om at slike tankar provoserer.

 • Aktuelt
  Hotellsjefar ved 270 hotell i fem ulike land er spurt om sitt forhold til gjestevurderingar på nettet.

  Hotellsjefar ved 270 hotell i fem ulike land er spurt om sitt forhold til gjestevurderingar på nettet. Nye digitale booking- og ratingsystem i reiselivsnæringa har ført til at kontakten mellom hotelleigar og hotellgjest er i endring.

 • Aktuelt
  "Karen Richardsen Moberg"

  Skal Norge nå klimamåla i Paris-avtalen, må styresmaktene pålegge oss lågare forbruk. Det viser forsking Karen R. Moberg la fram på klimakonferansen i Sogndal denne veka.

 • Ledig stilling
  ""

  Er du interessert i stordata og ønskjer å utdanne deg til forskar? Kunne du tenkje deg å forske på korleis bruk av stordata kan gi næringsliv i Sogn og Fjordane nye innovative løysingar for produkt og tenester? Då kan den ledige PhD-stillinga ved Vestlandsforsking vere noko for deg!

 • Aktuelt
  ""

  Den prestisjetunge avisa siterte nyleg Vestlandsforsking i ein artikkel om auka etterspurnad etter nordiske datasentertenester. Blant selskapa som merkar pågang er BlueFjords i Luster.

 • Aktuelt
  ""

  Min-Sung Hong frå Sør-Korea kom til Vestlandsforsking i februar og skal forske på stordata. Den største overraskinga i møtet med Norge er all fritida som følgjer med jobben.

Nye publikasjonar