• Aktuelt
  ""

  Kva vil klimaendringane gjere med fjellsporten? Under Fjellsportfestivalen 2018 held Vestlandsforsking og DNT eit ope møte med tre foredrag om fjellsport, miljø og klima.

 • Ledig stilling
  Sognefjordruta

  Kunne du tenkje deg å forske på korleis vi kan løyse globale og lokale klima- og miljøutfordringar? Då kan denne stillinga vere noko for deg.

 • Aktuelt
  ""

  Den tredje samlinga i det regionale FoU-prosjektet «Samhandling for grønt skifte» vart gjennomført denne veka. Målet er å styrke kunnskapen og samhandlinga slik at kommunane kan spele ei viktig rolle i arbeidet med å klimaomstille samfunnet.

 • Aktuelt
  ""

  Det første arbeidsmøtet i eit nytt EU-prosjektet om big data i transportsektoren som Vestlandsforsking koordinerer, vart gjennomført ved Frankfurt Big Data Lab ved Goethe Universität i Tyskland 22. – 23. januar.

 • Seminar
  ""

  Korleis få til effektiv implementering av hydrogen og andre null-/lågutsleppløysningar i hurtigbåttrafikk? Det var tema for dialogseminaret i Sogndal som vart arrangert 26. januar.

 • Aktuelt
  ""

  Anna Maria Urbaniak-Brekke er tilsett som forskar ved Vestlandsforsking frå 1. januar 2018. Her skal ho forske på reiseliv og sunt friluftsliv.

Nye publikasjonar