• Aktuelt
  ""

  I tre regionale samlingar har til saman 127 deltakarar frå 21 ulike kommunar i Sogn og Fjordane no fått ei teoretisk og praktisk innføring i metodikken «Vegkart for tenesteinnovasjon» til bruk i arbeidet med å innføre velferdsteknologi i Sogn og Fjordane.

 • Ledig stilling

  Kunne du tenkje deg ei traineestilling i Sogndal der du skal forske på korleis vi kan løyse globale og lokale klima- og miljøutfordringar? Då kan denne stillinga vere noko for deg.

 • Aktuelt
  ""

  Kva vil klimaendringane gjere med fjellsporten? Onsdag 21. februar under Fjellsportfestivalen 2018 held Vestlandsforsking og DNT eit ope møte med tre foredrag om fjellsport, miljø og klima.

 • Ledig stilling
  Sognefjordruta

  Kunne du tenkje deg å forske på korleis vi kan løyse globale og lokale klima- og miljøutfordringar? Då kan denne stillinga vere noko for deg.

 • Aktuelt
  ""

  Den tredje samlinga i det regionale FoU-prosjektet «Samhandling for grønt skifte» vart gjennomført denne veka. Målet er å styrke kunnskapen og samhandlinga slik at kommunane kan spele ei viktig rolle i arbeidet med å klimaomstille samfunnet.

 • Aktuelt
  ""

  Det første arbeidsmøtet i eit nytt EU-prosjektet om big data i transportsektoren som Vestlandsforsking koordinerer, vart gjennomført ved Frankfurt Big Data Lab ved Goethe Universität i Tyskland 22. – 23. januar.

Nye publikasjonar