Prosjektet inneheld to pilotstudiar som er planlagt som del av det framtidige Noradapt-prosjektet Klimamonitor. Den første studien undersøker haldningar til klimatilpassing på individ-nivå. Samarbeidspartner og avviklar av undersøkinga er DIGSSCORE.

Den andre studien undersøker rolleforståinga og rollefordelinga i og mellom fylkeskommunen og fylkesmannen på regionalt nivå i klimatilpassingsforvaltinga. Partnerar er Nordlandsforsking og CICERO.

Startdato:
Sluttdato:
Finansiert av:
Norges forskningsråd
I samarbeid med:
Nordlandsforskning
CICERO
DIGSSCORE
Prosjektnummer:
6516-33
Prosjektleiar:
Forskar og stipendiat