Norsk klimamonitor som verktøy for klimatilpassing

Foredrag
Id:
Januar 2023

I dette foredraget fortel Torbjørn Selseng om korleis klimamonitor kan komme til nytte for kommunane. Foredraget vart heldt under kommunekonferansen i Vestland den 24.01.2023. Konferansen samlar ordførarane og kommunedirektørane frå heile fylket. Basert på data samla inn i Norsk klimamonitor, kårar Torbjørn dei 20 beste klimatilpassingskommunane i landet i slutten av foredraget.