Korleis fordeler klimarisikoen seg i framtida? Noradapts kommunerangering 2023

Foredrag
Id:
August 2023

Eit foredrag om klimarisiko og kommunerangering 2023 som vart halde på Arendalsveka 2023 av Torbjørn Selseng