Norsk klimamonitor som kunnskapsgrunnlag for klimatilpassing

Foredrag
Id:
December 2022

I dette foredraget fortel Torbjørn Selseng om korleis Norsk klimamonitor kan brukast som kunnskapsgrunnlag for klimatilpassingsarbeidet. Torbjørn heldt føredraget under Klimatilpassingsforum Rogaland 16.12.2022