Etter Hans kjem Grete – er me skodd for det?

Kronikk
Id:
Mai 2024
Utgjevar:
Energi og klima
Tidsskrift:
online

Det siste året har bydd på månadlege varmerekordar, og to skakande ekstremvêrhendingar berre i Noreg. Me var dårleg budde på Hans. Er me klare for Grete, spør to forskarar ved Vestlandsforsking og Noradapt.