Nå blir det enklere å vurdere klimafare i Norge

Artikkel
Utgjevar:
forskersonen.no

Norsk senter for bærekraftig klimatilpasning lanserer det første nasjonale indikatorbaserte systemet for å rangere sårbarheten for klimakriser i norske kommuner.