Rapport
Id:
Mars 2022

Rapporten sammenstiller resultatene fra fire undersøkelser i regi av Norsk klimamonitor 2021: Kommuneundersøkelsen, regionundersøkelsen, konsulentundersøkelsen, og medborgerundersøkelsen. Formålt med rapporten er å se resultatene fra de fire undersøkelsene i sammenheng og få frem hvor resultatene støtter opp om hverandre, alternativt er i konflikt med hverandre.