Digitalisering i offentleg sektor

Arbeidet vårt på dette området tek i stor grad utgangspunkt i kommunane sine utfordringar. Men i mange av prosjekta er det også naturleg å trekkja inn statleg sektor sidan ei heilskapleg tilnærming er nødvendig for å få eit godt resultat av digitalisering i offentleg sektor. Nettverket  IT-forum Sogn og Fjordane er ofte den koordinerande plattforma for offentlege digitaliseringsprosjekt.

 

Publikasjonar

Prosjekt

Artiklar

 • Middelaldrande mann med briller og vanlege klede står i trapp i eit moderne høgskulebygg

  – Dei siste åra har pedagogane i større grad innteke førarsetet, seier Øyvind Heimset Larsen ved Vestlandsforsking om IKT i opplæring og utdanning. På årets konferanse om temaet 1.-2. desember, legg IT-forum Vest vekt på å vise fram dei gode døma på bruk av IKT i sektoren.

 • Kvinne med skjerf smiler til kamera. Tidsskrift-hylle i bakgrunnen.

  Vestland fylkeskommune og nøkkelaktørar i FoU-sektoren i Vestland har skipa eit nytt nettverk. Horisont Vestland skal sikre at regionen dyrkar fram gode søknader til EU sitt nye forskingsprogram.

 • Aktuelt
  ""

  Det nye IT-studiet ved Høgskulen på Vestlandet (HVL), Campus Førde, vart opna i går i samband med oppstart av det nye studieåret. Rundt 25 studentar har valt å studera informasjonsteknologi ved det nyoppretta bachelor-studiet.

 • Konferanse
  ""

  Korleis fremje språkutvikling gjennom IKT? Korleis få koding inn i skulen? IT-forum samlar krefter frå fylket og nabofylka til konferanse om bruk av IKT i oppvekst og utdanning 22.-23. november.

 • Konferanse
  "Svein Ølnes St. Petersburg"

  Forskar Svein Ølnes heldt opningsforedraget (keynote) på årets eGov/ePart-konferanse i St. Petersburg.