Nye berekraftige helsetenester - 3-parts videokonsultasjonar på brukarane sine premisser

Forprosjektet skal utvikle innleiande kunnskap for å støtte utviklingsarbeidet i teneste-innovasjonen 3-parts samkonsultasjonar for pasient, brukar og pårørande. Utfrå 8 identifiserte temaområde skal forprosjekt gjennom innleiande studiane av dei første forsøka i Vestland i 2022/23 gje ein første ny innsikt og i tillegg klargjere kva som er dei viktigaste og mest relevante og effektive områda for vidare forsking i eit hovudprosjekt.

Prosjektleiar er Frode Fadnes Jacobsen

Kontaktperson er Per Waardal

Startdato:
Sluttdato:
Finansiert av:
Sunnfjord kommune
I samarbeid med:
Høgskulen på Vestlandet
Sogndal kommune
Ullensvang kommune
Prosjektnummer:
6662