Øyvind Heimset
Larsen
tilsett
Stillingstittel:
Seniorforskar
Akademisk tittel:
Siv.ing.
Telefon:

Øyvind Heimset Larsen er sivilingeniør frå NTNU i 1998, ved fakultet for Industriell økonomi og teknologileiing. Han studerte så prosjektleiing og leiing ved BI, Oslo i samband med verneplikt.

Larsen har 20 års erfaring som forskar ved Vestlandsforsking og underviste i endringsprosessar og IT-leiing ved Høgskulen i Sogn og Fjordane 2001-2002. Som prosjektleiar og forskar ved Vestlandsforsking har han bidrege i ei rekke regionale, nasjonale og internasjonale prosjekt. Larsen har forska på IKT og regional utvikling, breiband og IKT innan skule- og helsesektoren, og han har sidan 2005 deltatt aktivt i ulike program frå Norges forskingsråd for å stimulera til meir bruk av forsking og utvikling (FoU) for betre innovasjon i næringslivet. Frå desember 2018 fekk han opprykk til forsker 2 i regional utvikling ved Vestlandsforsking, etter formell vurdering gjort av ekstern fagkomite

Publikasjonar:
Prosjekt: