Halvor
Dannevig
tilsett
Stillingstittel:
Leiande seniorforskar og forskingsleiar
Akademisk tittel:
Ph.d.
Telefon:
Tilsett:
17.08.2011

Halvor har klimatilpasning som sitt fremste forskningsområder. Han har doktograd fra institutt for planlegging ved Universitetet i Aalborg og avhandlingen omhandler introduksjonen av tilpasning til klimaendringer som et forvaltnings- og politikkfelt i Norge. Han forsker også på sårbarhet og tilpasning til klimaendringer i arktiske lokalsamfunn. I nordområdene har han særlig fokusert på sårbarhet og tilpasning til endringer i primærnæringene, og har sett på hvordan kystfiskere og bønder i Lofoten og Finnmark berøres av endringer i klima, og hvordan deres evne til tilpasning formes av endringsprosesser i samfunnet og næringen. Halvor jobber også med enkelte prosjekt innenfor naturbasert reiseliv og er sertifisert tindevegleder.

Halvor jobbet også som forsker på CICERO Senter for klimaforskning i Oslo fra 2008 til 2011. Halvor har en master i samfunnsgeografi fra Universitetet i Bergen. I masteroppgaven studerte han hvordan bønder i Himalayafjellene i Nepal tilpasset vannforvaltningen til krympende breer og ny teknologi.

Publikasjonar: