Framtidig bringebærproduksjonssystem for Vestlandet (FutuRaPS)

Prosjektet har som mål å forske på, utvikle og vitenskapelig vurdere bringebærrobotproduksjon for Vestlandet, i nært samarbeid med representantar frå heile næringskjeda, inkludert den store bringebærprodusenten Sognabær, den største interesseorganisasjonen i området Sogn, Sogn Frukt og Grønt, og med støtte tildelt frå Grofondet (som representerer Bama, Gartnerhallen og NorgesGruppen). Hovedområdet for bringebærproduksjon i Noreg, Vestland fylke, er prega av små oppdrettseiningar, der mykje av arealet er i bratt terreng, og produksjonen er sentrert om polytunnelar. Vidare er bringebærplantene typisk dyrka direkte i jorda, og dermed utsett for skader fra rotråte og overvintring. Dette har ført til at mange dyrkare har flytta til andre vekstar de siste åra, og står i kontrast til langstokkproduksjon i potter som er typisk i resten av EU.

Vestlandsforsking skal delta på prosjektmøte og/eller i styringskomitémøte, vere medveileiar for en ph.d.-kandidat og bidra til big data-prosjektmøte på tvers av arbeidspakkar. Prosjektet er ei knoppskyting frå Kapatistetsløftprosjektet Teknoløft Sogn og Fjordane

 

Prosjektleiar er Martin Fodstad Stølen, HVL

Prosjekteigar er Eirin Fausa Pettersen, HVL

Startdato:
Sluttdato:
Finansiert av:
Norges forskningsråd
I samarbeid med:
Høgskulen på Vestlandet
Fieldwork Robotics Norway
nLink As
Njørs Frukt- og bærsenter As
Sparebankstiftinga Sogn og Fjordane
Sogn Frukt og Grønt
Sognabær
Prosjektnummer:
6650
Prosjektleiar:
Prosjektmedarbeidarar:
Leiande seniorforskar
Seniorforskar