Anna Maria
Urbaniak-Brekke
tilsett
Stillingstittel:
Seniorforskar og EU-rådgjevar
Akademisk tittel:
Ph.d.
Telefon:
Tilsett:
01.01.2018

Anna Maria har to master: i internasjonalt reiseliv ved University School of Physical Education og i internasjonale relasjonar ved Adam Mickiewicz University (begge universitet i Poznan, Polen). Ho har ein doktorgrad ved University School of Physical Education. Tittelen på avhandlinga var: «Physical activity of local communities in Poland and Norway – in the context of actions of the local government». Anna Maria gjennomførte óg fleire kurs i økonomistyring og regnskap, og prosjektledelse. 

Ho jobba ved Vestlandsforsking som seniorforskar sidan 2018, og som EU-rådgjevar sidan 2023, med ansvar for å gi forskarstøtte i EU-finansierte forskingsprosjekt, samt tilretteleggje for samarbeid mellom forskning, offentlig sektor og næringsliv. 

Tidlegare har Anna Maria jobba med å organisere og selje turar til Noreg for polske turistar, og har mellom anna jobba på museum og i hotellbransjen.

Forskingsinteressene er friluftsliv, kultur og reiseliv, internasjonalt reiseliv og fysisk aktivitet, kvantitativ forsking og prosjektadministrering.
 

 

Publikasjonar:
Prosjekt: