regional utvikling

Artiklar

  • forskarar i fine klede framfor eit hotell

    Også i år deltok mange ved Vestlandsforsking på Fjordkonferansen, der forskarar frå høgskular, universitet og forskingsinstitutt på Nordvestlandet kjem saman for å dele kunnskap om tema dei forskar på, gjerne på norsk, og for å diskutere og lære av kvarandre. Også i den siste utgåva av Fjordantologien er instituttet sterkt representert.

  • Ung mann på veranda med fjell og bygd bak seg, ser i kamera

    Eit nytt forum samlar viktige aktørar innan forskings- og utviklingsarbeid i fylket. Eit sentralt mål er å styrke forsking som skapar innovasjon for næringsliv og offentleg sektor i Vestland fylke.

  • Foto frå utstillinga Grüne Woche i Berlin i januar 2020.

    Vestlandsforsking var i januar på matfestivalen Grüne Woche i Berlin saman med folk frå mat- og reiselivsverksemder, lokal næringsutvikling og FoU-sektoren i Sogn. I studieturen ligg kimen til eit samarbeid som vil kreve kunnskapsbygging og innovasjon i åra framover.