Strategier for utvikling av Eit kunnskapsbasert Sogn og Fjordane. Sluttrapport. Versjon 2

Av:
Rapport
Id:
2012-5

Versjon 2 av rapporten med nye verdiskapingsanalysar