Statusvurdering av utviklingskapasitet i distriktskommunar

Fem regionale forskingsinstitutt skal gjennomføre statusvurdering av 42 distriktskommunar når det gjeld deira kapasitet til å gjennomføre samfunnsutviklingsarbeid.  Kartlegginga er ein del av Småkommuneprogrammet, og blir gjennomført på vegne av Distrikssenteret og i nært samarbeid med fylkeskommunane.  Les meir her: http://www.tfou.no/default.asp?id=1676

Startdato:
Sluttdato:
Finansiert av:
Trøndelag R&D Institute
Prosjektnummer:
6322
Prosjektleiar: