Hilde G.
Corneliussen
tilsett
Stillingstittel:
Leiande seniorforskar og forskingsleiar
Akademisk tittel:
Dr. art
Telefon:

Hilde har doktorgrad i Humanistisk informatikk (2003) med forankring i det tverrfaglige feltet vitenskaps- og teknologistudier (STS – Science, technology and society). Hun har lang erfaring som forsker, foreleser og kunnskapsformidler fra Universitetet i Bergen (1998-2016) og fra Vestlandsforsking siden 2013. Hovedinteresse for forskningen er IKT og kjønn, mangfold og inkludering på områder som utdanning, arbeidsliv, og i fritid og familie. Hennes senere forskningsprosjekter omfatter et mangfold av tema, som f.eks. rekruttering til IT-fag, kvinners tech-karrierer, e-helse-innovasjon og offentlig sektors bruk av kunstig intelligens.

Hilde leder forskergruppen Kjønn, mangfold og teknologi ved Vestlandsforsking.

Fra 1. mars 2022 er Hilde forskingsleder for forskningsområdet Teknologi og samfunn.

Eksempler på Hildes forskning og forskningsformidling:

Orcid: https://orcid.org/0000-0002-9661-9638

Publikasjonar:
Prosjekt: