Turistguide for den nordlege periferien (TG4NP)

TG4NP skal dra nytte av det nye potensialet som kjem med internett over mobilnettet og GPS-teknologi ved å tilby turistane informasjon om kultur, reiseliv og naturattraksjonar på ein brukarvennleg måte gjennom nye avanserte mobile einingar. TG4NP skal utvikle ei rekkje løysingar for levering av informasjon direkte til reisande sine mobiltelefonar basert på den reisande si plassering. Geografisk plassering og personalisering er kjernen i TG4NP.

Meir om prosjektet på prosjektsidene.

Startdato:
Sluttdato:
Finansiert av:
Northern Periphery Programme
I samarbeid med:
University of Ulster, Regional Council of North Karelia, West Regional Authority
Prosjektnummer:
6207
Prosjektleiar: