kvalitetsevaluering

Artiklar

  • Vestlandsforsking har i mange år arbeida med evaluering av kvalitet på nettsider, både gjennom indikatorutvikling og praktisk evaluering i ettertid. Vi har delteke i arbeidet med evaluering av offentlege nettstader sidan starten i 2001 og det er vel ikkje meir enn rett og rimeleg at vi legg vår eigen nettstad under lupa. Resultatet av evalueringa er blanda, noko vi i stor grad visste på førehand. Det er rom for ein god del forbetringar, sjølv om heilskapen er relativt bra.

  • Kvalitetskonferansen 2009 blir arrangert i Oslo i dag (3.12).

  • Aftenposten har eit oppslag om elendige nettsider i næringslivet og har intervjua mellom anna forskar Svein Ølnes.

Publikasjonar

Prosjekt