Revisjon av kvalitetsindikatorar for reiselivsbaserte nettsider

Vestlandsforsking har fått i oppdrag å oppdatera indikatorsett for reiselivsbaserte nettstader. Vestlandsforsking utarbeida indikatorar for gode reiselivsbaserte nettstader i 2004 gjennom programmet BIT reiseliv. BIT reiseliv vil ha ein revisjon av indikatorane for å reflektera endringar som har skjedd sidan 2004.
Startdato:
Sluttdato:
Finansiert av:
NHO
Prosjektnummer:
6089
Prosjektleiar:
Seniorforskar
Prosjektmedarbeidarar: