Kvalitetsevaluering av offentlege vevtenester 2008

Vestlandsforsking er engasjert av Direktoratet for forvaltning og IKT (DIFI) for å evaluera offentlege nettstader etter eit sett av indikatorar for god kvalitet. Vestlandsforsking har delteke i dette arbeidet sidan starten i 2001, og har gjennom desse åra opparbeida god kompetanse både på utforming av indikatorar for gode nettsider, og praktisk evalueringa med utgangspunkt i desse.

Startdato:
Sluttdato:
Finansiert av:
Difi - Direktoratet for forvaltning og ikt
Prosjektnummer:
6139
Prosjektleiar:
Seniorforskar