Kvalitetsevaluering av offentlege vevtenester 2010

Vestlandsforsking er engasjert av DIFI for å evaluera offentlege nettstader etter eit sett med indikatorar for god kvalitet. Vestlandsforsking har delteke i dette arbeidet siden starten i 2001, og har gjennom åra opparbeida god kometanse både på utforming av indikatorar for gode nettsider, og praktisk evaluering med utgangspunkt i desse.

Årets evaluering følgjer same opplegg som tidlegare og indikatorane er i stor grad lik Kvalitet 2009.

Startdato:
Sluttdato:
Finansiert av:
Difi - Direktoratet for forvaltning og ikt
Prosjektnummer:
6199
Prosjektleiar:
Seniorforskar