Kvalitetsevaluering av offentlege vevtenester 2007

Vestlandsforsking er engasjert av Norge.no for å gi råd om utforming av indikatorar for offentlege nettportalar i tillegg til å evaluera eit sett av desse. Arbeidet vil bli utført i samarbeid med Aletheia v/Egil Jacobsen og fagansvarlege i Norge.no
Startdato:
Sluttdato:
Prosjektnummer:
6090
Prosjektleiar:
Seniorforskar
Aktuelt:
  • Vestlandsforsking har i mange år arbeida med evaluering av kvalitet på nettsider, både gjennom indikatorutvikling og praktisk evaluering i ettertid. Vi har delteke i arbeidet med evaluering av offentlege nettstader sidan starten i 2001 og det er vel ikkje meir enn rett og rimeleg at vi legg vår eigen nettstad under lupa. Resultatet av evalueringa er blanda, noko vi i stor grad visste på førehand. Det er rom for ein god del forbetringar, sjølv om heilskapen er relativt bra.