bolig og miljø

Artiklar

  • Unchain map partners

    Ein ny metode gjer det enklare å analysere klimarisiko saman med folk frå lokalsamfunna det handlar om. Arbeidsforma gjer det òg enklare å finne fram til tiltak som kan dempe risikoen.

Publikasjonar

Prosjekt