Husholdningers villighet til å redusere utslipp av klimagasser

HOPE står for "Husholdningers villighet til å redusere utslipp av klimagasser".  Prosjektet har involvert forskere i fem land og dreier seg om to problemstillinger:

 1. hvilke forbruksendringer husholdninger er villige til å akseptere hvis de blir spurt hva de ville gjort hvis de måtte halvere sine utslipp av klimagasser, og
 2. hvilke politiske virkemidler som trengs for å utløse de forbruksendringene husholdningene kunne tenke seg å akseptere.

Som et referansepunkt har vi først kartlagt husholdningenes forbruk, for på det grunnlaget å beregne deres utslipp av klimagasser. Vi brukte en klimakalkulator tilsvarende den Vestlandsforsking tidligere har utviklet.

Prosjektet er gjennomført i likeartede byer i fire land: Norge (Bergen), Sverige (Umeå), Frankrike (Pays d`Aix) og Tyskland (Mannheim).

Studien har bestått av fire faser:

 1. En kartlegging av husholdningers direkte og indirekte klimagassutslipp
 2. En simulering på stedet, der husholdningene ble guidet gjennom et såkalt «spill» der de valgte mellom et gitt sett med forbruksendringer. De fikk opplyst hvor mye utslippene deres kunne reduseres for hver endring (f.eks. gå over til elbil, etterisolere huset, spise mer vegetarmat, kutte ut en sydentur). Undeveis i spillet ble deltakerne opplyst om hvor stor prosent utslippene deres nå var redusert med.
 3. Analyse av hvilke politiske virkemidler trengs for å realisere forbruksendringene husholdningene har akseptert
 4. Oppfølgende intervju av husholdningene og representanter for lokale og nasjonale beslutningstakere om barrierer for å oppnå de samme endringene i forbruk og politikk

 

HOPE-foto
Journalist Sigbjørn Holte velger blant forbrukskuttene med veiledning fra Marta Baltruszewicz og Carlo Aall i P3-dokumentaren "Skyldig, jeg?".

 

Sammendrag for politikere

 

 

 

HOPE-forskerne har utformet fem sammendrag for politikere, kalt "briefing sheet" 1-5. Disse tar for seg forskningsmetoden i prosjektet, foretrukne utslippskutt, forklaringer på husholdningenes preferanser, helsefordeler som ekstramotivasjon for utslippskutt og hvordan klimapolitikken kan utformes for å få forbrukerne med på tilstrekkelige klimakutt. Sammendragene er på engelsk og kan leses nedenfor.

 

 

 

 • Briefing Sheet 1: What were the HOPE methods to study household preferences for reducing greenhouse gas emissions?
 • Briefing Sheet 2: Which mitigation actions are households willing to implement?
 • Briefing Sheet 3: What are the reasons behind households’ preferences for reducing greenhouse gas emissions?
 • Briefing Sheet 4: What role do health co-benefits play in households’ decision-making?
 • Briefing Sheet 5: How can policies enable households to contribute to the 1.5°C goal?

 

 

 

 

 

 

 

HOPE i media

 

 

 

BT20 podcast med Karen Richardsen Moberg og journalist Ingvild Nave 25.7.19: Fem tips for å kutte i klimautsleppet ditt

 

 

 

NRK Sogn og Fjordane, 25.03.2018: – Tida er inne for å tvinge oss til å ta gode klimaval

 

 

 

Pressemelding fra Vestlandsforsking 18.03.2019: På tide med tvang i klimakampen

 

 

 

Kommentar i nettmagasinet Energi og klima ved Karen Richardsen Moberg 19.10.2018: Vi må redusere klimagassutslipp fra vårt private forbruk, men vi klarer det ikke alene

 

 

 

Innslag i Vestlandsrevyen/Dagsrevyen 18.09.2018: Vil bli meir miljøvenleg

 

 

 

Vitenskapelige publiseringer fra prosjektet utenom Vestlandsforsking. Her er en artikkel som beskriver hvordan tyske husholdninger reagerte på å få informasjon om helseeffekter i "klimaspillet"

 

 

 

Intervju med Karen Richardsen Moberg på TV Vest

 

 

 

P3-dokumentar (NRK), 3.10.2016: "Skyldig, jeg?"

 

 

 

Startdato:
Sluttdato:
Finansiert av:
The Research Council of Norway
Prosjektnummer:
6371
Prosjektleiar:
Leiande seniorforskar
Prosjektmedarbeidarar:
Forskar og kommunikasjonsansvarleg
Aktuelt: