Karl Georg
Høyer
tidlegare tilsett

Karl Georg var ein av initiativtakarane til stiftinga av Vestlandsforsking i 1985. Han var instituttet sin direktør frå 1987 til 1991, og seinare forskingsleiar for miljø- og samfunnsgruppa frå 1991 til 2005. Tidleg på 80-talet var han rektor ved Høgskulen i Sogn og Fjordane.

 

Karl Georg Høyer døydde 10.11.2012.  Minneord om Karl Georg Høyer