Boligen som grunnlag for bærekraftig forbruk. Dr.ing. avhandling.