Boligen som grunnlag for bærekraftig forbruk

Hovedmålet med prosjektet er å få kunnskap om korleis ulike boligtypar sin plassering og lokalisering påverkar forbruksvolum, forbruksmønster og forholdet mellom forbruk og miljø.
Startdato:
Sluttdato:
Finansiert av:
Norges forskningsråd
Prosjektnummer:
2149
Prosjektleiar:
Prosjektmedarbeidarar: