Big data

Artiklar

  • Formelt kledde kvinner står framme i klasserom. Menn sit og klappar. Lerret i bakgrunnen.

    Forskingsrådet har tildelt over 19 millionar kroner til eit nytt forskingsprosjekt om kunstig intelligens, stordata og sosiale medium leia av Vestlandsforsking. Prosjektet skal utvikle metodar for å avdekke og stoppe hatprat og radikalisering via nettet.

  • Foto

    Rask avdekking av falske nyheiter og hatefulle ytringar på nett er blant det stordataforskarane ved Vestlandsforsking skal forske på i eit nytt, internasjonalt samarbeid med fagmiljø i India, Japan, Kina, Hong Kong og USA. Toppmiljøa i prosjektet skal dele kunnskap og nye metodar med kvarandre og innvie studentar i forskingsfronten.

  • ""

    Vestlandsforsking samla denne veka forskarar frå USA, Japan, Hong Kong og Noreg i Bergen for å diskutere korleis big data kan brukast til å handtere naudsituasjonar.

Publikasjonar