Resilient Europe and Societies by Innovating Local Communities (RESILOC)

Resiloc-prosjektet sitt mål er å studera og utvikla strategiar, prosessar, metodar og verktøy, som vil bli testa i fire ulike lokalsamfunn. Dei skal bidra til betre katastroferesiliens ved å:

  • Forstå risikooppfatningsmekanismar og riskiobevisstheit i ulike samfunn og for ulike typar risikoar. 
  • Analysera dei ulike tilnærmingane som er vedtatt på lokalt nivå, i Europa og andre stader i verda, for å møte nødssituasjonar og betre fleksibilitet, spesielt med tanke på samfunn i ugunstige sosioøkonomiske forhold.
  • Samalikna effektiviteten og potesialet til eksisterande strategiar, instrumentar og løysingar og identifisera tilpassing som skal validerast i feltforsøk på grunnlag av dei to ovannemde punkt.

Resiloc vil bidra til ein djupare forståing av europesike fleksibilitetsmekanismar og til å identifisera dei beste tilnærmingane for å skapa meir motstandsdyktige samfunn.

Startdato:
Sluttdato:
Finansiert av:
European Commission (Horizon 2020)
I samarbeid med:
Fraunhofer Gesellschaft
Intelligence for Environment and Security SRL - IES Solutions
Ethniko kai Kapodistriako Panepistiomio Athinon
Tavistoc Institute of Human Relations LBG
Istituto di Sociologia Internazionale di Gorizia
Jozef Stefan Institute
Resilience Advisors Network UK
Prosjektnummer:
6524
Prosjektleiar:
Leiande seniorforskar
Prosjektmedarbeidarar:
Aktuelt:
  • cheshta og dante

    Teknologi- og samfunnsgruppa ved Vestlandsforsking har fått to nye medlemmer frå kvar sin verdsdel. Medan Dante Della Vella kjem frå Ohio i USA, har Cheshta Arora flytta til Sogndal frå den indiske hovudstadsregionen.

  • Mann framfor uteplass ved høgskulebygg

    Med ei internasjonal karriere, 16 publiserte fagbøker og eit stort, globalt nettverk, er Rajendra Akerkar blant Sogndals største forskarstjerner. No jobbar professoren for å rekruttere yngre forskarar til det lovande forskingsfeltet stordata, der målet no er å bidra til innovasjon og verdiskaping i vestlandske bedrifter.