Privacy and Security in Data-Driven Urban Mobility

Artikkel
Id:
08.08.2018
Utgjevar:
IGI Global

Artikkel i boka: Jérôme Darmont  and Sabine Loudcher (eds.:)  Utilizing Big Data Paradigms for Business Intelligence