Rajendra
Akerkar
tilsett
Stillingstittel:
Forskar
Akademisk tittel:
Professor
Telefon:
Tilsett:
2009

Rajendra har mastergrad i anvendt matematikk og doktorgrad i informatikk. Hans forskning og undervisningserfaring inkluderer over 29 år i den akademiske verden som spenner over ulike universiteter i Asia, Europa og Nord-Amerika.

Han leder big data-forskningen ved instituttet. Hans primære domene av aktiviteter er big data, kunstig intelligens og semantiske teknologier med sikte på å kombinere sterke teoretiske resultater med virkningsfulle praktiske resultater. Hans nyere forskning fokuserer på bruk av big data-metoder til reelle utfordringer som urban mobilitet og beredskap, og analyse av sosiale medier i et bredt sett av semantiske dimensjoner.

Rajendra mottok i 1997 den prestisjetunge BOYSCASTS Young Scientist-prisen av Department of Science & Technology, regjeringen i India. Han var UNESCO-Twas assosiert professor i 1998-2001. Han er medredaktør av International Journal of Metadata, Semantics and Ontologies og medredaktør av IEEE Open Journal of the Computer Society (OJ-CS), og kunnskapsforvaltning Track Editor av Web Intelligence, et internasjonalt tidsskrift. Han er involvert i den vitenskapelige komiteen medlem av flere internasjonale konferanser i semantiske teknologier, store data og web-teknologi. Han fungerer som en IT-ekspert for regjeringen / ikke-statlige etater, herunder EU-kommisjonen, som ekspert-evaluator av forslag og anmelder av pågående store finansierte prosjekter.

Rajendra har lang erfaring i å håndtere forsknings- og utviklingsprosjekter finansiert av både industri og virkemiddelapparatet, herunder EUs rammeprogrammer og Forskningsrådet Norge. Han er aktivt involvert i flere internasjonale IKT-tiltak og forskning og utviklingsprosjekter i mer enn 20 år.

Rajendra har forfattet/medforfattet 16 bøker, rundt 138 forskningsartikler, co-redigert to e-bøker og redigert 18 volumer av internasjonale konferanser og seminarer. I 2010 satte han i gang det verdensomspennende nettverket Web Intelligence, Mining og Semantikk (WIMS).

Publikasjonar: