Rajendra
Akerkar
tilsett
Stillingstittel:
Leiande seniorforskar
Akademisk tittel:
Professor
Telefon:
Tilsett:
2009

Rajendra leder big data-forskningen ved instituttet. Han har mastergrad i anvendt matematikk og doktorgrad i informatikk. Hans forskning og undervisningserfaring inkluderer over 30 år i den akademiske verden som spenner over ulike universiteter i Asia, Europa og Nord-Amerika.

Hans primære domene av aktiviteter er big data, kunstig intelligens og semantiske teknologier med sikte på å kombinere sterke teoretiske resultater med virkningsfulle praktiske resultater. Hans nyere forskning fokuserer på bruk av disruptive teknologier til reelle utfordringer som urban mobilitet, transport og beredskap, og analyse av sosiale medier i et bredt sett av semantiske dimensjoner.

Rajendra mottok i 1997 den prestisjetunge BOYSCASTS Young Scientist-prisen av Department of Science & Technology, regjeringen i India. Han var UNESCO-Twas assosiert professor i 1998-2001. Han er assosiert redaktør av International Journal of Metadata, Semantics and Ontologies og redaktør av IEEE Open Journal of the Computer Society (OJ-CS), og kunnskapsforvaltning Track Editor av Web Intelligence, et internasjonalt tidsskrift. Han sitter i de vitenskapelige rådgivende styrene for selskaper og akademiske institusjoner, inkludert Intelligence Research Institute, San Diego, USA (Tenketank som fokuserer på teknologi, helsetjenester og sikkerhet). Han er involvert i den vitenskapelige komiteen medlem av flere internasjonale konferanser i semantiske teknologier, store data og web-teknologi. Han fungerer som en IT-ekspert for regjeringen / ikke-statlige etater, herunder EU-kommisjonen, som ekspert-evaluator av forslag og anmelder av pågående store finansierte prosjekter.

Rajendra har lang erfaring i å håndtere forsknings- og utviklingsprosjekter finansiert av både industri og virkemiddelapparatet, herunder EUs rammeprogrammer og Forskningsrådet Norge. Han er aktivt involvert i flere internasjonale IKT-tiltak og forskning og utviklingsprosjekter i mer enn 25 år.

Rajendra har forfattet/medforfattet 16 bøker, rundt 148 forskningsartikler, co-redigert to e-bøker og redigert 19 volumer av internasjonale konferanser og seminarer. I 2010 satte han i gang det verdensomspennende nettverket Web Intelligence, Mining og Semantikk (WIMS).

Mer informasjon om undergruppers nettsider.