energisparing

Artiklar

  • banner med blå og kvit farge og tekst oppå: "Klimaomstiling2022" og datoen 26.-28. april

    Når den nasjonale konferansen #Klimaomstilling2022 igjen går av stabelen i Sogndal 26.-28. april, i fysisk format, er det med eit bakteppe av krig og politisk uro på europeisk jord. Situasjonen aktualiserer årets hovudtema: matsikkerheit og energiomstilling.

  • Åker med sol på, kvinner og menn med hatt jobbar. Drivhus bakom

    Eit godt liv, tufta på likeverd og deling, er kjernen i det utopiske samfunnet Mari Hanssen Korsbrekke tok doktorgraden på. Gjennom halvanna år var ho medlem av den over 50 år gamle økolandsbyen Twin Oaks, der alt er felles og kjærleiken fri.

  • Foto

    Carlo Aall har vore gjesteredaktør for eit spesialnummer av tidsskriftet Sustainability. Dei 11 vitskaplege artiklane i temanummeret tek for seg ulike sider ved overturisme og berekraftig byturisme.

Publikasjonar