Energy saving in transport of goods - A pilot project in natural resource based industries

Prosjektets overordnete problemstilling er å få kunnskap om potensialet for energiøkonomisering innenfor eksportrettet godstransport og om forutsetninger for å realisere et slikt potensiale. Dette omfatter både bedriftsinterne og bedriftseksterne forutsetninger. Problemstillingen belyses empirisk gjennom utvikling og utprøving av tiltak og strategier i 3 bedrifter fra forskjellige bransjer. En av disse, en fiskeindustribedrift ligger i Norge. De to andre i Sverige og Finland. Metodologisk fungerer disse som 3 ulike "case". Kunnskapsutviklingen skjer således både gjennom grunnleggende analytisk arbeid og gjennom evaluering av aktiviteter og forsøk i de 3 bedriftene.
Startdato:
Sluttdato:
Finansiert av:
EU-kommisjonen
Prosjektnummer:
1003
Prosjektleiar:
Prosjektmedarbeidarar: