The energy efficiency improvement simulator - ORKUSPAR

Prosjektets overordnede problemstilling er å utvikle en databasert simulator for energiøkonomisering innenfor shipping og fiskeindustri, både på land og til sjøs. Hensikten med simulatoren er at den skal fungere som et redkskap for vurdering og overvåkning av tiltak for økt energi-effektivisering. Den skal kvantifisere potensielle energi-effektiviseringstiltak for eiere, ledelse, designere og operatører på fiskeforedrlingsfabrikker, innfrysnings-anlegg, havgående trålere, kontainerskip og andre former for shipping. I tillegg skal simulatoren gi informasjon om energi-bruk og miljøaspekter av shipping og trålere for dypvanns-fiske. Det er en målsetning at det databaserte verktøyet skal bidra til å: - redusere forbruket av fossilt drivstoff, forbedre energi-effektiviteten av fiskeforedlings-systemer, forbedre automatisk kontroll og overvåkning av disse systemene, redusere forurensende utslipp
Startdato:
Sluttdato:
Finansiert av:
Olje- og energidepartementet, EU-kommisjonen
Prosjektnummer:
2198
Prosjektleiar: