distriktspolitikk

Artiklar

  • VF med Sparebankstiftinga SFj

    Vestlandsforsking stadfestar langt på veg påstanden om at arbeidstakarar i distrikta opplever ei raskare karriereutvikling enn i større byar.
    – Vi er i grunnen positivt overraska over kor nøgde folk er med å jobbe i distrikta, seier Kristin Løseth og Daniel Furberg, som nyleg la fram ein rapport om temaet for Sparebankstiftinga i Sogn og Fjordane.

  • minister legg fram melding

    Vestlandsforsking har gitt høyringsinnspel til den nye distriktsmeldinga, som vart lagt fram i juni.

    – Eg saknar viljen til å styrke verkemiddel som stimulerer til meir forsking og utvikling i distriktskommunar og distriktsnæringslivet, seier Anne Karin Hamre, direktør i Vestlandsforsking.

Publikasjonar