distriktspolitikk

Artiklar

  • minister legg fram melding

    Vestlandsforsking har gitt høyringsinnspel til den nye distriktsmeldinga, som vart lagt fram i juni.

    – Eg saknar viljen til å styrke verkemiddel som stimulerer til meir forsking og utvikling i distriktskommunar og distriktsnæringslivet, seier Anne Karin Hamre, direktør i Vestlandsforsking.

Publikasjonar