Innspel til distriktskommisjonen - Ei utgreiing frå Sogn og Fjordane

Tre hovudpunkt som utgreiinga omfattar: 1. Den nasjonale endringspolitikken og konsekvensar for Sogn og Fjordane. 2. Viktige samfunnsformer i Sogn og Fjordane. 3. Endringane i regionalpolitikken og verknadene i Sogn og Fjordane

Startdato:
Sluttdato:
Finansiert av:
Sogn og Fjordane fylkeskommune
Prosjektnummer:
2240
Prosjektleiar:
Publikasjon(ar):