Ei evaluering av norsk fjellpolitikkj og ei kartlegging av ulike økonomiske og sosiale tilhøve i norske fjellregionar.

Startdato:
Sluttdato:
Finansiert av:
EU-kommisjonen
Prosjektnummer:
2226
Prosjektleiar:
Prosjektmedarbeidarar: