Lokal klimatilpasning og klimasårbarhet i Norge

Prosjektet skal videreutvikle en indikatorbasert modell for lokal klimasårbarhetsanalyse og prøve denne ut i et antall kommuner.  De lokale klimasårbarhetsanalysene så følges opp med forsøk i de samme kommunane på å utvikle lokale klimatilpassningsstrategier. Met.no vil bistå med egne lokale kjøringer av klimaframskrivinger.

 

Startdato:
Sluttdato:
Finansiert av:
The Research Council of Norway
Prosjektnummer:
6070
Prosjektleiar:
Leiande seniorforskar
Prosjektmedarbeidarar:
Aktuelt: