Klimatilpasning på dagsorden i åtte kommuner fra nord til sør

Artikkel
Id:
2013

 

 

Halvor Dannevig har i samarbeid med Grete K. Hovelsrud frå Nordlandsforsking og Trude Rauken frå CICERO beskrive arbeidet med klimatilpassing i åtte norske kommunar. Forfattarane finn blant anna ut at grad av gjennomføring av klimatilpassingstiltak er avhengig av størrelsen på kommunane, administrativ kapasitet og om det er ein eldsjel for klimatilpassing i administrasjonen. Det er med andre ord mindre sannsynleg at små enn store kommunar har gjennomført tiltak for klimatilpassing, med mindre det tilfeldigvis er ein person i administrasjonen som «brenn» for klimasaka.