Kyrre
Groven
tilsett
Stillingstittel:
Forskar
Akademisk tittel:
Cand.philol.
Telefon:

Kyrre er Cand. philol med hovudfag i historie (miljøhistorie) ved Universitetet i Bergen (1998) og høgskulekandidat i landskapsforvaltning og planlegging ved Høgskulen i Sogn og Fjordane (1988). Kyrre er PhD-student ved Geografisk institutt på NTNU, og arbeider med ei avhandling med tittelen "Samfunnssektorar integrerer klimaomsyn. Ein studie av lokal klimagovernance i Norge".  

Forskingsinteresser er lokal klima- og miljøpolitikk, klimatilpassing, overvasshandtering, naturskade og samfunnstryggleik. For tida er Kyrre involvert i prosjekta Samhandling for grønt skifte og Adapting Coastal Zone Management to Ocean Acidification - ACIDCOAST. 

Publikasjonar:
Prosjekt: