Kyrre
Groven
tilsett
Stillingstittel:
Forskar
Akademisk tittel:
Ph.d.
Telefon:

Kyrre har doktorgrad ved Geografisk institutt på NTNU (2017), hovudfag i historie ved Universitetet i Bergen (1998) og er høgskulekandidat i landskapsforvaltning og planlegging ved Høgskulen i Sogn og Fjordane (1988).  Doktoravhandlinga har tittelen "Kommunane og klimautfordringa: Ein studie av lokal klimagovernance i Norge".

Forskingsinteresser er lokal klima- og miljøpolitikk, klimatilpassing, arealplanlegging, overvasshandtering, naturskade og samfunnstryggleik. For tida er Kyrre involvert i prosjekta Klimavenleg areal- og transportplanlegging i Stryn, Samhandling for grønt skifte og Adapting Coastal Zone Management to Ocean Acidification - ACIDCOAST. 

Publikasjonar: