Foredrag "Metodar for sårbarheitskartlegging og klimatilpassing"

Carlo Aall har halde eit foredrag med tittelen ”Metodar for sårbarhetskartlegging og klimatilpassing” på eit kurs om Klimatilpasning i samfunnsplanleggingen arrangert av Nasjonalt utdanningssenter for samfunnssikkerhet og beredskap (NUSB) for kommunar som deltek i programmet ”Framtidens byer”