Referat frå NORADAPT-samling, Hembre gård, 29.-30. november 2010

Referat frå kommunesamling i NORADAPT-prosjektet.

Dag 1: 29. november

Velkommen og status i prosjektet v/ Grete Hovelsrud (CICERO)

Erfaringer med å bruke samfunnsscenarier i klimasårbarhetsanalyser i Fredrikstad, ved Rolf Petter Heidenstrøm (Fredrikstad kommune)

Gruppeintervju: Fokus på håndtering av usikkerhet og bruk av samfunnsscenarioer. Ledet av Carlo Aall (Vestlandsforsking)

Dag 2: 30. november

Konklusjoner og anbefalinger fra NOU-klimatilpassing, ved utvalgsmedlem Grete Hovelsrud (CICERO)

Presentasjon av noen viktige perspektiver på debatten om klimatilpasning – refleksjoner med bakgrunn i NOU klimatilpasning og NORADAPT, ved Carlo Aall (Vestlandsforsking)

Presentasjoner av klimatilpasningsarbeidet i Stavanger, ved Torstein Nilsen og Hugo Kind (Stavanger kommune)

Presentasjoner av klimatilpasningsarbeidet i Høylandet ved Arne Johs. Kjøglum (Høylandet kommune)

Deltagerliste

Referat