Innføringsnotat om utarbeiding av samfunnsscenarioer til bruk i en samlet vurdering av lokal klimasårbarhet og behov for lokal klimatilpasning

Notat
Id:
2008-15

 

 

Medforfattarar:  Tor Selstad og Grete Hovelsrud