Kommunane er sårbare også for klimaendringar i andre land

Debatten og forskning omkring konsekvensr av klimaendringer har i Norge – som i mange andre vestlige land – vært fokusert på konsekvenser av de klimaendringene som forventes å skje nasjonalt. Dette er et forhold som også er påpekt i en analyse for NOU Klimatilpasning – ”Konsekvenser av klimaendringer, tilpasning og sårbarhet i Norge. Rapport til Klimatilpasningsutvalget” – der det bl.a. påpekes at: ”Det finnes svært få studier som har gjort systematiske vurderinger av konsekvenser for Norge av mer alvorlige virkninger av klimaendringer i andre land”.

Tidlig i arbeidet for Fredrikstad kommune kom spørsmålet opp om hva konsekvensene kunne bli i Fredrikstad av klimaendringer i andre land; ikke bare det som skjer med klimaet ”over” Fredrikstad. Vi fant fort ut at denne problemstillingen har vært svært lite belyst i foreliggende forskning. Denne rapporten har derfor måttet avgrense seg til å få fram mulige mer generelle mekanismer, som så forhåpentligvis kan danne et grunnlag for mer konkrete refleksjoner fra kommunens side.

Notat 10/2009: Hva betyr klimaendringer andre steder i verden for en norsk kommune? Et arbeidsverktøy for Fredrikstad kommune